Мы освещаем новости культуры Узбекистана: театр, кино, музыка, история, литература, просвещение и многое другое.

Ru   En

Поиск по сайту
Главная
Панорама
Вернисаж Театр Кинопром Музыка Турбизнес Личная жизнь Литература Мир знаний
06.12.2017 / 10:26:05

Инсон хуқуқлари – энг олий қадрият


Мустақил давлатимизнинг асосий қонуни – Конституциямиз қабул қилинганига ҳам 25 йил тўлди. Ўзбек халқи тарихида кескин бурилиш ясаган, аҳамияти жиҳатидан асрларга татигулик ҳуқуқий ҳужжатлар қаторида Конституциямизни алоҳида эҳтиром билан тилга оламиз.

Конституция, аслида миллатнинг юзи, жамият тараққиётининг асосидир.

Биринчи Президентимиз И.А.Каримов ўзининг "Ўзбекистон – келажаги буюк давлат" асарида шундай ёзган эди: "Биз сўнгги етмиш йил ичида давлатга қарамлик ва сиғиниш ҳолатида яшадик, мамлакатнинг барча бойликлари, мулкнинг эгаси – давлат деб ҳисоблаб келдик. Ана шу масалада ҳам конституцияда туб бурилиш ясалган. Яъни "Давлат, унинг идоралари ва мансабдор шахслар жамият ҳамда фуқаролар олдида масъулдирлар". Собиқ тоталитар давлат шароитида бундай фикрни ҳеч ким ҳаёлига ҳам келтира олмасди. Эндиликда инсон, унинг хаёти, эрки, шаъни, қадр-қиммати ва бошқа ажралмас хуқуқ ва эркинликлари муқаддас саналиб, улар давлат томонидан кафолатланади" деб таъкидланган.

Ўзбекистонда конституциявий ислоҳотнинг бошланғич босқичи 1991 йил 31 августдан то 1992 йил 8 декабргача бўлган даврни ўз ичига олади. Бу босқичнинг ўзига хос ҳусусияти "Ўзбекистон Республикаси давлат мустақиллигининг асослари тўғрисида"ги конституциявий қонун билан белгиланади. Бу ҳужжат Ўзбекистоннинг мустақил давлат сифатида қўйган илк қадамларининг конституциявий-хуқукий асосини ташкил этди. Шу давр мобайнида Конституция лойиҳаси тайёрланиб, умумхалқ муҳокамаси учун эълон килинди. Конституциямизнинг қабул қилиниши халқимиз тарихидаги катта ижтимоий-сиёсий воқеа бўлиб қолди. Ҳозирги кунда 8–декабрь санаси мамлакат миқёсида байрам тарзида нишонланиши анъанага айланди. Зеро, бош қомусимиз мамлакатимиз тараққиётининг асосий йўналишларини белгилашда ҳал қилувчи сиёсий ва хуқуқий хужжатдир.

Дунёдаги ривожланган демократик давлатларда ҳеч бир шахс, ҳеч бир фуқаро ўз ижтимоий-шахсий ҳаётини, ўзининг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатлари ҳимоясини Конституциясиз тасаввур эта олмайди. Ҳар бир шахснинг кундалик ҳаётида Конституцияда белгилаб қўйилган ҳуқуқ ва эркинликларга бевосита мурожаат қилади ҳамда асосий қонунга ўзининг хуқуқ ва эркинликларини кафолатлаб берувчи олий юридик ҳужжат сифатида қарайди. Конституциянинг мазмун-моҳиятини чуқур англаб олиши ҳамда шахсий ҳаётида учраб турадиган муаммоларнинг ечимини айнан Конституциядан топа билиши зарур. Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг бошқа бирор давлат конституциясида ёзилмаган жиҳатларига эътибор қаратсак.

Конституциямизнинг 45-моддасига кўра, вояга етмаганлар, меҳнатга лаёқатсизлар ва ёлғиз кексаларнинг ҳуқуқлари давлат ҳимоясидадир.

Бу норма орқали аҳолининг бошқаларга қараганда ижтимоий ҳимоя ва ёрдамга кўпроқ муҳтож бўлган қатлами ҳуқуқларига алоҳида эътибор қаратилиши қатъий белгилаб қўйилган. Албатта, бундай мазмундаги модданинг энг асосий қонунимизда ўз ифодасини топиши ҳам бежизга эмас. Чунки ўзбек халқининг асрлар давомида шаклланган қадриятлари орасида ҳам муҳтожларга ёрдам бериш, ногиронлар, кам таъминланганлар ҳолидан хабар олиш, етимлар бошини силаш азалдан масъулиятли вазифа ҳисобланган.

18-моддада жинси, тили, ёши, ирқи, миллий мансублиги, эътиқоди, динга муносабати, ижтимоий келиб чиқиши, хизмат тури, ижтимоий мавқеи, турар жойи, Ўзбекистон Республикаси ҳудудида қанча вақт яшаётганлигидан қатъи назар ҳар кимга билим олишда тенг ҳуқуқлар кафолатланиши, бошқа давлатлар фуқароларининг Ўзбекистон Республикасида халқаро шартномаларга мувофиқ билим олиш ҳуқуқига эга эканлиги ҳамда Республикада истиқомат қилаётган фуқаролиги бўлмаган шахслар билим олишда Ўзбекистон Республикаси фуқаролари билан тенг ҳуқуқларга эга эканлигини хуқуқий асосда мустаҳкамланиши асосий қонуннинг янада инсонпарвар ва демократик характерга эга эканлигидан далолат беради.

Шуни ҳам айтиб ўтиш жоизки, Биринчи Президентимиз И.А.Каримовнинг "Биз таълим тизимида ўқувчиларнинг нафақат кенг билим ва кўникмаларни эгаллаши, айни пайтда чет мамлакатлардаги тенгдошлари билан фаол мулоқот қилиш, бугунги кунда рўй бераётган барча воқеа – ҳодисалар, янгилик ва ўзгаришлардан атрофлича хабардор бўлиш, жаҳондаги улкан интеллектуал бойликни эгаллашнинг энг муҳим шарти ҳисобланган хорижий тилларни ҳам чукур ўрганишлари учун катта аҳамият бермокдамиз", – каби сўзлари баркамол авлод таълим-тарбиясида муҳим аҳамият касб этади.

Конституциямиз қабул қилинган кун давлатимизда кенг нишонланиши билан бир қаторда, кириб келаетган йилларга ном бериш одат тусига айланиб қолди.

Жумладан, 1997 йил – Инсон манфаатлари йили, 2002 йил – Қарияларни қадрлаш йили, 2004 йил – Меҳр ва мурувват йили, 2007 – йил Ижтимоий ҳимоя йили, 2015 йил – Кексаларни эъзозлаш йили, 2016 йил-Соғлом она ва бола йили, 2017 йил эса "Халк билан мулоқот ва инсон манфаатлари йили" деб номланиши мамлакатимизда истиқомат қилаётган барча аҳоли хусусан, ёшлар ва қарияларнинг ҳаёт тарзини, турмуш даражасини, соғлиғини мустаҳкамлаш ва ҳимоялашга, фуқароларнинг қонуний ҳуқуқ ва манфаатларини таъминлашга қаратилган ислоҳотларни янада кучайтиришга йўналтирилганлиги билан аҳамиятлидир.

Давлатимиз раҳбари Ш.М.Мирзиеев томонидан илгари сурилган 2017-2021 йилларда Узбекистон Республикасини ривожлантириш бўйича "Ҳаракатлар стратегияси"да ҳам юртимизда қонун устуворлигини таъминлаш, аҳолининг сиёсий-ҳукукий маданияти, ижтимоий фаоллигини, ҳуқуқий саводхонлигини ошириш муҳим аҳамият касб этади.

Улуғ бобокалонимиз Амир Темур айтганларидай, "Қаерда қонун ҳукмронлик қилса, шу ерда эркинлик бўлади". Конституциямизнинг 15-моддасида Конституция - давлатимизнинг асосий қонуни эканлиги, у бошка барча қонунлар ва меъёрий-ҳукукий ҳужжатлардан юқори туриши белгиланган. Шундай экан, мамлакатимизда Конституция туфайли фукаролар ва миллатлараро тотувлик таъминланиб, аҳоли турмуш фаровонлиги ошмокда, таълим, илм-фан соҳаларида улкан муваффакиятларга эришилмокда.

 

Косимова Д.Х.

ТДМРХОМ "Ижтимоий-гуманитар фанлар" кафедраси ўқитувчиси,

Досжанова Д.

ТДМРХОМ 1-курс магистранти

Другие материалы рубрики

06.12.2017 / 10:12:31

Фотоконкурс от Регионального экологического центра Центральной Азии (РЭЦЦА)

Ваша работа связана с фотографией? Или вы просто любитель, который снимает моменты жизни на камеру фотоаппарата? Это не имеет значения! Мы предлагаем вам участвовать в фотоконкурсе, в котором вы сможете продемонстрировать творческий взгляд на вопросы, связанные с изменением климата. Далее...

05.12.2017 / 14:24:24

Beeline расширил сеть 3G в Хорезме

Beeline сообщает о расширении зоны покрытия и емкости сети 3G на территории, обслуживаемой Западным региональным филиалом ООО "Unitel". Далее...

05.12.2017 / 14:06:26

В Государственном театре музыкальной комедии (оперетты) Узбекистана состоялась премьера музыкальной комедии "Невеста Хлестакова" по мотивам произведений Гоголя "Ревизор" и "Женитьба"

Премьера музыкальной комедии "Невеста Хлестакова" по мотивам произведений Гоголя "Ревизор" и "Женитьба" Далее...

04.12.2017 / 19:40:35

Смотритель Яккасарайского кладбища "Фозил-ота" Мирокил Фозилов награжден орденом императора Японии

Правительством Японии опубликован список иностранных граждан, награжденных императорским орденом в 2017 г. В него вошел гражданин Узбекистана Мирокил Фозилов, смотритель Яккасарайского кладбища Ташкента "Фозил-Ота". Далее...

04.12.2017 / 19:21:23

Заметно выросли объемы товарооборота, созданы совместные торговые дома и современные производства, активно развивается межрегиональное сотрудничество между Узбекистаном и Казахстаном

Об этом говорилось во время телефонного разговора Президента Узбекистан Шавката Мирзиёева с Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. При этом отмечалось, что благодаря инициативам главы государства Казахстан заслужил признание на международной арене, стал авторитетным членом мирового сообщества, стабильным и процветающим государством. Далее...

14.08.2022 / 21:19:07
Скоро стартует "Музейная неделя"
 
12.08.2022 / 12:14:03
В Нукусе проходит выставка, посвященная Аральскому морю
 


17.08.2022 / 11:23:39
В Узбекистане приступили к подбору актеров к полнометражному художественному фильму "Абдулла Орипов"
 
16.08.2022 / 10:36:44
В Узбекистане идет работа над анимационным фильмом об Амире Темуре
 


17.08.2022 / 11:29:02
Композитор универсального века. Сергей Слонимский
 
14.08.2022 / 12:57:23
Спасибо за узбекские макомы, Гульбахор Эркулова!
 


17.08.2022 / 11:26:18
Полвека тому назад Ташкент принимал высокого заокеанского гостя: Премьера-министра Канады Пьера Эллиота Трюдо. Продолжение
 
02.08.2022 / 18:23:46
Памяти академика Геннадия Ивановича Белянкина
 

 

Главная Панорама Вернисаж Театр Кинопром Музыка Турбизнес Личная жизнь Литература Мир знаний

© 2011 — 2022 Kultura.uz.
Cвидетельство УзАПИ №0632 от 22 июня 2010 г.
Поддержка сайта: Ташкентский Дом фотографии Академии художеств Узбекистана и компания «Кинопром»
Почта: Letter@kultura.uz
   

О нас   Обратная связь   Каталог ресурсов

Реклама на сайте